Rapporten: Utsläppen kan stoppa nästa istid

De senaste 800 000 åren har vi haft flera istider med oregelbundna mellanrum.

Men enligt nya klimatmodeller kan nästa istid vara stoppad.

– Det kan bli så att vi påverkar istidscykeln så att den till och med uteblir, säger Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.

Rapporten: Utsläppen kan stoppa nästa istid De senaste 800 000 åren har vi haft flera istider med oregelbundna mellanrum. Men enligt...