”Vår civilisation är kanske redan död”

Tron på förnyelsebar energi och ny teknik är en återvändsgränd, menar författaren Therese Uddenfeldt.

Även om vi satsat hårt på det förnybara så har vi ännu inte ersatt en droppe fossil energi.

– Vi vill så gärna säga att det är Trump-anhängare som är faktaresistenta, men i mångt och mycket är det hållbarhetskramare som är faktaresistenta.

– Man vill inte inse att den här civilisationen kanske redan är död, säger Therese Uddenfeldt.

”Vår civilisation är kanske redan död” Tron på förnyelsebar energi och ny teknik är en återvändsgränd, menar författaren Therese Uddenfeldt. Även...